Oferta

Porady Prawne

W Kancelarii można zasięgnąć ustnych i pisemnych porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa gospodarczego i prawa rodzinnego.

 

Prowadzenie przed sądami i innymi organami spraw z zakresu:

prawa karnego, w tym: obrona we wszystkich stadiach postępowania, a także pomoc prawna i reprezentowanie przed sądem osób pokrzywdzonych;
prawa cywilnego, w tym: dochodzenie roszczeń ze stosunków cywilno-prawnych;
prawa spadkowego w tym: stwierdzenia nabycia spadków, podział majątku spadkowego, zachowki;
prawa rodzinnego, w tym:

* ze stosunków między rodzicami i dziećmi:
– alimenty,
– ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
– ustalanie kontaktów,
– władza rodzicielska (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie),

* ze stosunków między małżonkami:
– rozwód,
– separacja,
– zwrot, podział majątku wspólnego,
– zniesienie wspólności majątkowej,
– obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
udzielanie porad prawnych.
Wszelkie pytania dotyczące zakresu działania Kancelarii można zadawać drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem formularza  kontaktowego.

Anwalt im Büro

 

Anwalt im Büro